Oppdragsgiver

Din Vikarpartner leverer bemanning- og rekrutteringstjenester innen barnevern, helse og omsorg, psykiatri og skole.

Din Vikarpartner er en kvalitetsleverandør av personell til private og kommunale institusjoner og skoler.

Vi skreddersyr vår opplæring etter deres rammer og metodiske tilnærming. Vi sørger alltid for at våre ansatte får nødvendig opplæring.

Vår fagkunnskap, matching og veiledning sikrer gode tjenester, og gjør at vi møter våre kunders behov på en unik måte. Vi er mer enn en vikar.

Vi bistår med å rekruttere til faste stillinger eller bemanne med personell over kortere eller lengre perioder.

Meld din interesse som oppdragsgiver