Om oss

Vi kjenner godt til de utfordringene arbeidet innebærer og ansvaret som medfølger. Kvalitetssikring, veiledning og dokumentasjon er derfor sentralt i vårt arbeid.

Din Vikarpartner samarbeider tett med de ulike faglige lederne hos våre oppdragsgivere, og skreddersyr opplæringsdokumenter. Vi sørger alltid for at våre ansatte får nødvendig opplæring.

Vi kan hjelpe til med å rekruttere til faste stillinger eller bemanne med faglært personell over kortere eller lengre perioder.